نوامبر 24, 2017

افزایش قد بعد از بلوغ

 

ثبات افزایش قد بعد از بلوغ

 

۱-درطول روز ،میزان انحناهای فیزیولوژیکی ستون فقرات بیشتر میشود و این حالت باعث میشود قد انسان کاهش یابد.در طول شب این قوس ها شکل اصلی خود را دوباره به دست می اورند واین به معنای افزایش مجدد طول قامت انسان است.خم شدن وقابلیت انعطاف ستون فقرات و افزایش و کاهش طول ان همگی به علت مکانیسم کار غضروف های فیبری بین مهره ها میباشد. کشش ستون فقرات با ایجاد تقعر قدامی(جلویی)در ان مسیر میشود.

۲-تغییر درحجم اب غضروف های فیبری موجب بروز تغییرات در ضخامت ان ها میگردد یعنی جذب اب توسط غضروف های فیبری باعث افزایش فاصله بین مهره ها و نتیجتا افزایش قد میشود.شایان ذکر است که در ستون فقرات ۲۳غضروف فیبری بین مهره ای وجود دارد.
این برنامه که توسط یکی از متخصصان پراوازه حرفه پزشکی نوشته شده است ،دو روش را برای افزایش قد افراد مطرح میکند.این دو روش را میتوان در یک کلمه خلاصه کرد:کشش
این واقعیت که کشش میتواند قد انسان را افزایش دهد هم زمان در فرانسه توسط دکتر فرانسوا سامبوسی رئیس کلینیک پاریس کشف شد و به اثبات رسید.دکتر سامبوسی که خود در اثر بیماری رماتیسم زمینگیر شده بود فکر میکرد برای التیام دردهای رماتیسمی بهتر است علاوه بر مصرف دارو از درمان های کششی نیز استفاده کند.وی همچنین در درمان بیمارانی که برای خلاص شدن از فشارهای ستون فقرات و ناراحتی های رماتیسمی به او مراجعه میکردند ،در مرحله فیزیوتراپی درمان های کششی را تجویز مینمود.

وی کشف کرد میتواند علاوه بر تسکین دردهای رماتیسمی باعث افزایش قد شود.قد برخی از بیمارانش در اثر درمان های کششی تا ۵ اینچ افزایش یافته بود.

روش بی تالر چگونه موجب افزایش طول سایر استخوانها میشود؟

١) هرگاه استخوانی تحت کشیدگی قرار گرفته و فرد از تغذیه مناسب برخوردار گردد فرایند تبدیل diaphysis به epiphsis رخ می دهد

٢) غضروف در میان هر یک از استخوانهای بدن هر فرد قرار می گیرد.برخی از استخوانهای بدن انسان از استخوان با قاعده و برخی نیز از غضروف ساخته می شوند.افزایش قد انسان تا حدود زیادی به افزایش درازی غضروف بستگی دارد.انجام روزانه حرکات  مخصوص بی تالر به طور ویژه ای به افزایش مقاومت غضروف و تعدیل حرکات بدن و دستیابی به رشد اساسی استخوانها و افزایش متفاوت آنها منتهی می گردد.

با ترکیبی از حرکات یوگا و کششی،ماهیچه ها هماهنگی یافته،تقویت شده،رشد و توسعه می یابند که این خود به حفاظت از ستون فقرات و افزایش قد منجر می گردد.در حالی که ماهیچه ها به نحوی شایسته رشد یافته ستون فقرات شروع به رشد کرده و به علت عدم تراکم ستون فقرات امتداد می یابد.سپس با انجام صحیح و تکمیل حرکات،دیسک های ستون فقرات و همچنین غضروف که بازوها و پاها و ستون فقرات را در بر دارد به تدریج ضخیم تر می گردند تا این که قد بلندتر و متناسب تر گردد با نجام چنین حرکاتی از اثرات سودمندی نظیر افزایش قد تا ١٢ سانتیمتر برخوردار خواهید گردید.

روش بی تالر چگونه موجب افزایش قد میشود؟

ستون فقرات در حدود ٣۵% از قد ما را تشکیل می دهد این به این معنی است که رفع مشکلات وضعیتی ستون فقرات می تواند به افزایش قابل توجهی در قد ۵ تا ١٢ سانتیمتر داشته باشد.دیسک های غضروفی در میان ٢۴ مهره قرار گرفته و به محافظت ستون فقرات از ضربات و شوک های وارده مبادرت می نمایند.ضخامت دیسک ها در ارتباط مستقیم با درازی ستون فقرات قرار داشته و تاثیر مستقیم بر افزایش طول ستون فقرات دارد بالغ بر ٢۵ دیسک به طور کلی در میزان بلندی یا کوتاهی قد افراد موثر می باشند.از آنجایی که دیسک های مذکور به صورت بافت های غضروفی غیر متصل می باشند.از این روی آنها تحت تحریکات هورمون رشد،به طور دایم رشد می یابند.به طور کلی می توان گفت که با ضخیم تر شدن دیسک ها،طول ستون فقرات افزایش یافته و قد فرد بلند می گردد.به عنوان مثال اگر چنانچه هر دیسک تنها به میزان ٠/٢۵ سانتی متر ضخیم تر گردد قد شما معادل ۶/٢۵سانتیمتر افزایش می یابد.

برخی از مزایای قد بلند

افزایش بلندی قد توجه بیشتری را(بیش از سایرین)به خود جلب می کند
تنها ٣درصد از زنان با مردان کوتاه قدتر از خود ازدواج می کنند و همچنین مردان تمایل بیشتری به زنان بلند قامت تر دارند
در هنگام استخدام معمولا افراد بلند قامتر ٧۵% شانس بیشتری خواهند داشت
صاحبان مشاغل رده بالا(مدیران و…)معمولا بلند قدتر از متوسط جامعه هستند
قد بلندتر باعث اعتماد بنفس بیشتر است
اگر امروز اقدام نکنید خود را از مزایای و منافع قد بلند بودن محروم خواهید کرد و یک امتیاز بزرگ در زندگی را از دست خواهید داد.

 

جهت خرید پکیج افزایش قد از طریق لینک پرداخت زیر اقدام کنید:

خرید و دانلود پکیج افزایش قد